TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Stoppet kloak

 

Ring: 21 21 15 90

Når kloakken stopper er der noget galt.

Vandet løber ikke ud eller wc og andre afløb laver lyde, så er det tegn på forstoppelse af kloakken og rensning er nødvendig - og årsagen skal findes.

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

Symptomer på stoppet kloak:

Toilet, køkkenafløb eller gulvafløb siger mærkeligt eller vandet løber over eller løber ikke ud. Det er et tydeligt tegn på kloakproblemer - ofte ledsaget af kloaklugt.

 

Forstoppelse kan også vise sig som indtrængende fugt i kælder eller ved at tagvand løber ud på terræn.

 

Forstoppelsen kan være en enkeltstående begivenhed eller jævnligt tilbagevendende.

 

Årsager til stoppet kloak:

Der kan være lunker, fedtprop, brud, grus, rødder, udfældninger, aflejringer eller andet i kloakken, som hindrer afløbsvandet i at løbe frit og som derfor giver det forstoppelse.

 

Løsning når kloakken er stoppet:

I første omgang, hvis kloakken ellers har fungeret, kan løsningen være, at rekvirere en slamsuger.

.... så skulle kloakken gerne virke igen, men årsagen bliver sjældent fundet.

 

Er forstoppelsen tilbagevendende er det  som regel klart tegn på, at der en fejl af en eller anden art, som skal findes og rettes.

 

Når vi spuler kloakken, laver vi altid tv-kontrol før og efter spuling.

Dette for at erkende og lokalisere fejlen/årsagen til forstoppelsen.

Er der meget sand og grus i ledninger, kan det være nødvendigt med supplerende rensning med slamsuger.

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk