TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Lovliggørelse kloak - vejledning

Ring: 21 21 15 90

 

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

Sikkerhedsstyrelsens vejledning

 

Fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (sik.dk) er hentet følgende tekst (senest opdateret 9. maj 2017):

 

 

Færdiggørelser af arbejde på kloak

Færdiggørelse af en anden autoriseret virksomheds arbejde på kloak

 

I tilfælde af at en virksomhed, der har udført et autorisationskrævende arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre det.

 

Den autoriserede virksomhed overtager ikke herved ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at denne lever op til gældende love og forskrifter på området.

 

Erklæring om inspektion og udbedring af afløbsinstallation (PDF)

 

Læs også bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk