TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Sætningsskader pga. kloakfejl.

 

Ring: 21 21 15 90

Sætningsskader på bygning og terræn.

Sætningsrevner og fliser der synker kan være tegn på fejl ved kloakken, hvor jorden graves væk af rotter eller opblødes af udsivende vand.

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

Sætningsrevner i bygning

Når huset slår revner, er det som regel fordi fundamentet sætter sig - og det kan hænge sammen med at jorden omkring kloakker i nærheden enten opblødes eller bliver vasket ud i kloakken, så der forsvinder materiale.

 

Tv-inspektion er en sikker og enkelt måde at få afklaret, om det er kloakfejl der er årsagen til sætninger.

 

Når en kloakledning er utæt, kan er sive vand ud eller der kan sive vand ind. Begge dele giver et ændret fugtindhold i jorden som igen kan give anledning til sætninger. Der kan også opstå decideret udvaskning af jord, så der kommer til at mangle materiale omkring kloakken.

 

Eksempler:

Sætningsskader i bygning pga. opblødt bund:

På ældre bygning opstår der pludselig revner - den ene mur sætter sig.

Først var tanken at det måske var utætte tagrender der opblødte jorden, men det fortsatte efter tætning af tagrender.

Tv-inspektion af kloakken viste at tætningsmateriale var flydt ind i kloakken = utætte samlinger.... og udsivning.

Kombineret med at kloakken blev lokaliseret til at ligge næsten lige under fundamentet gav det konklusionen, at det var den opståede uæthed på kloakken, som gav anledning til sætninger.

 

 

Sætninger i terræn

Rotter eller sivende vand kan fjerne store mængder af grus, sten og jord fra områderne omkring skadede kloakrør eller brønde.

Herved kan der opstå sætninger i terræn omkring ledningerne og brøndene.

 

Her på billedet ses grus gravet ud af rotter, hentet op fra en brønd - efter ca 3 uger

 

Fliserne omkring brønden havde sat sig.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk