TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Rørskadeforsikring

 

Ring: 21 21 15 90

Hvilke kloakskader dækker rørskadeforsikring?

Som udgangspunkt dækkes væsentlig, "pludseligt opståede" skader, men der er stor variation mellem forskellige forsikringsselskaber. Her lidt forklaring.

 

Forsikrings-anmeldelse af kloakskade

 

Når forsikringsdækket skade erkendes, skal den anmeldes til forsikringen.

Forskellige forsikringer har forskellige betingelser - og ikke alle skader er dækket af forsikring.

 

Det kan være lidt indviklet at finde rundt i forskellige forsikringsbetingelser mm, så derfor kan du overlade al anmeldelse og forhandling med forsikringen til os, hvis du har brug for det.

 

Du behøver ikke kontakte forsikringen før du kontakter os, vi kan gøre det, når det er afklaret om der forsikringsdækkede fejl.

 

Hvis I anmelder skade inden der er konstateret skade, vil nogle forsikringer vil helst selv sende deres egen samarbejdspartner ud for at lave tv-inspektion, men herved kan  der ske det, at vurderinger i grænsetilfælde, let kan komme til at falde ud til forsikringsselskabets fordel - det er set.

Derfor er det at anbefale, at det er Jer selv der rekvirerer tv-inspektionen inden I anmelder til forsikringen og dermed får en samarbejdspartner der utvetydigt stå på Jeres side - og ikke forsikringens.

Og I er berettiget til selv at vælge leverandør til tv-inspektion og evt. efterfølgende udbedring.

 

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

 

Speciel redegørelse til rørskade-forsikringen:

 

Det er vores erfaring, at forsikring svarer hurtigere og anerkender skader mere ukompliceret, når vi laver en redegørelse specielt i relation til forsikringsselskabets forsikringsbetingelser.:

 

Vi medtager kun det der er relevant i forhold til forsikringsbetingelser med

 

  • Klare og tydelige billeder
  • Forklaring af skaden
  • Redegørelse for evt. følgeskader
  • Forslag til udbedring
  • Prissætning af udbedring

 

Ved rapporteringen udarbejder vi derfor et notat/forklaring der redegør for netop det fra TV-inspektionen som er relevant for forsikringsdækning for netop din forsikring.

 

Vi er tilsluttet Kloakmestrenes kontrolordning KTVI - hvilket garanterer korrekte observationer og dermed sikkerhed for såvel kunde som forsikring.

 

Hermed får taksator et hurtigt og klart overblik og kan foretage en hurtig skadesagsbehandling.

Al rapportering sker i henhold til "Fotomanualen" fra DANVA, så vores rapporteringer står til troende.

 

Se også rapportering

Rørskadeforsikringer er meget forskellige:

 

Nogle dække ikke brønde, andre gør

Nogle regner utætheder som det vigtigste

Nogle vægter skadeklasser (klasse 3 og 4) som det vigtigste.

Nogle dækker kun delvis, hvis rørene er gamle, andre tager ikke denne afvejning.

 

Generelt:

"Skjult rørskade-forsikring" dækker skjulte rør i bygning.

"Stiklednings-forsikring" dækker rør fra skel og ind til bygning - altså uden for huset  (Kaldes af nogle forsikringer også "rørskadeforsikring" uden for bygning.)

Hverken skjult rørskade- eller stikledningsforsikring dækker fejlkonstruktioner.

"Ejerskifteforsikring" kan dække fejlkonstruktioner i bygning (og installationer), men normalt IKKE det der ligger uden forhuset.

Udgifter til undersøgelse - herunder tv-inspektion- dækkes normalt af forsikringen, når der er dækningsberettiget skade.

 

 

Henvisning til forskellige forsikringsbetingelser:

 

For at finde klarhed i forvirringen, er her links til en række forsikringers forsikringsbetingelser, hentet fra nettet - men kun til orientering, for det er de betingelser der knyttet til netop din forsikring, der er gældende

 

Betingelse hentet fra nettet og renset for det der ikke vedrører kloakrør:

 

Alm. brand

Tryg

Nykredit

GF - Gensidig Forsikring

Lærerstandes Brandforsikring

AROS forsikring  (2013)

Topdanmark

Alka

Codan

IF forsikring

 

 

opdateret 16/6 2018

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk