TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Kloaklugt

 

Ring: 21 21 15 90

Hvis der lugter af kloak, er der noget galt med kloakken.

Vand fra kloak kan sive ud eller kloakluft kan sive gennem jord og sprækker.

Undersøgelse af kloakken med fx. tv-inspektion vil ofte afklare årsagen.

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

Lugter der af kloak, er der noget galt?

 

Kloak lugter kun, hvis der er noget galt.

 

Hvis kloakken er utæt pga. brud, åbne samlinger eller manglende afpropninger, kan der sive kloakvand ud i jorden omkring rørene.

Dette kan give lugt udendørs eller specielt indendørs, hvis brud ligger under gulvet.

 

Med tv-inspektion kan årsagen findes og udbedring kan iværksættes.

Måske er det gulvafløbene der lugter.

 

Lugt fra kloak konstateres ofte, når gulvafløb "slammer til" ,med hår, sæberester, hudrester mm.

 

Der kan være belægninger på afløbsskål og vandlås.

Disse kan fjeres med børste, sæbe og vand, evt. suppleret med lidt klorin.

 

Rør der leder fra håndvask og bruser hen til gulvafløb, kan også indeholde en del belægninger, som over tid kommer til at lugte.

Disse fjernes med roterende split.

 

Hvis det ønskes, kan vi foretage en sådan rensning. som led i anden søgning efter lugtkilder.

Vandlås, som trænger til rensning. Den vil lugte.

Måske er det mangel på udluftning af kloakken.

 

Lugt fra kloak konstateres ofte, når kloaksystemet ikke har den nødvendige udluftning form af faldstamme ført over tag.

 

Herved er der ikke sikret undertryk i kloakledningerne.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk