TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Lovliggørelse af kloak

 

Ring: 21 21 15 90

 

Lovliggørelse af kloak uden færdigmelding

Når en kloak ikke er lovligt færdigmeldt, er der muligheder for at få lovliggjort kloakken efter forudgående tv-inspektion og vurdering af aut. kloakmester.

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

Anmeldelse af kloak uden færdigmelding

 

Kloak på egen grund skal udføres af autoriseret kloakmester, som anmelder påbegyndelse ved arbejdets start og indsender en færdigmelding til kommunen ved arbejdets afslutning.

 

Hermed er det sikret dokumenteret, at der er en autoriseret kloakmester der har udført og han har ansvaret for arbejdets lovlighed og funktion.

Det sker, at kloak er udført, uden at være afsluttet og anmeldt til kommunen af aut. kloakmester.

 

Sikkerhedsstyrelse, som administrerer autorisationer for kloak, el, gas og vand, har åbnet mulighed for færdiggørelse/lovliggørelse - og vi kan udføre det, der skal til.

Dette gælder når arbejder er udført af aut. kloakmester.

 

 

Proceduren er, at den udførte kloak gennemgås og registreres, herunder filmes med TV-inspektion.

 

Afdækkes der fejl, skal disse udbedres.

 

Der indsendes herefter en erklæring med bilag af tegning og tv-rapport til kommunen.

Kopi af erklæring sendes også til Sikkerhedsstyrelsen.

 

Kloakker udført af uautoriserede håndværkere falder ikke ind under denne ordning og muligheder for lovliggørelse skal drøftes med kommunen.

 

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning for hvordan der kan etableres en færdigmelding

 

Klik for oplysning

Lovliggørelse af "uautoriseret" kloak

 

Er et kloakarbejde ikke udført af aut. kloakmester og derfor ikke anmeldt til kommunen, er det ikke lovligt udført - og man kan ikke være sikker på, at kloakken er udført korrekt og dermed funktionsdygtig.

 

Dette kommer mange gange først for en dag, når der skal optages lån eller hvis huset skal sælges - og kreditforening,  bank eller køber fordre forholdet bragt i orden.

 

Også her kan der foretages gennemgang af kloakken, herunder tv-inspektion.

Eventuelle fejl skal rettes.

 

Herefter skal det drøftes med kommunen, om dette er tilstrækkeligt til at kommunen kan godkende arbejdet.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk