TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Lokalisering af kloak?

 

Ring: 21 21 15 90

Kloak-lokalisering med radiosender/modtager.

Selv om kloakken eller kloakdæksler ligger under jorden, er det muligt ved tv-inspektion og radiosøgning at lokalisere kloakken.

Skjulte brønde og rør kan lokaliseres

 

Skjulte brønde kan som regel findes, så der derfra kan renses og inspiceres.

 

Forløb af kloak kan lokaliseres og tegnes op, til brug ved tilbygning, udvidelse og andet.

 

Fundne fejl og mangler kan lokaliseres i terræn, så der kan graves op, præcis der, hvor fejlen er.

 

I kamerahoved er der indbygget en sender, som kan søges med en søgemodtager.

Der kan også indlægges en radiobærende streng i ledningen, så det bliver hele stræk og ikke bare et punkt der lokaliseres.

 

Ved fejlkoblinger kan der bruges farveindikator som sporelement.

 

Resultatet af lokalisering kan dokumenteres ved markering i terræn eller ved målsætning på tegning.

 

Undgå søgegravning efter kloakken

 

Ved reparation eller ændring af kloak, er det vigtigt at vide, hvor der skal graves for at finde kloakken.

 

Det kan spare mange gravetimer at få kloakken lokaliseret inden der graves.

 

 

Kloakprojekt på det rigtige grundlag

 

Det er ikke altid, at kloakker er lagt som de er tegnet, eller tegninger kan være gået tabt, så der er behov for lokalisering:

 

Ved planlægning og udførelsen af projekter og byggearbejder kan det være nødvendigt at vide hvor kloakken er og i hvilken dybde.

 

Derfor kan det være vigtigt at få lokaliseret hvor kloakken er, for at der kan udføres projekt eller byggearbejder, der også tager hensyn hertil.

Her tegning af kloak på fabriksanlæg, hvor mange års revisioner, ombygninger og ændringer ikke er registreret.

Det gav en del søgegravning, at kloakken ikke var registreret korrekt.

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk