TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne.

Kvalitetssikring  af kloakarbejder

 

Ring: 21 21 15 90

TV-inspektion ved kvalitetskontrol af nye kloakker (KS)

Vi udfører tv-inspektion af nye kloakker efter gældende acceptkriterier eller udbudsmaterialets specifikationer - gerne til fast pris.

Certificeret

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

"Kloakmestrenes

TV-inspektion"

Vi er certificeret og under løbende kontrol af

Nye kloakker kan også være med fejl

 

Det er ikke altid, kloak lægges efter forskrifterne - der kan opstå fejl.

Derfor fordres ofte i udbudsmateriale, at der foretages kvalitetskontrol af nylagte kloakker

 

Fejl og mangler kan fx. være:

•Dårligt udførte samlinger.

•Bagfald der giver lunker.

•Skader på rør.

•Deformation af rør.

•Forkerte formstykker eller dimensioner.

•Materialer ikke i overensstemmelse med det aftalte.

•Fejl i ledningsføring.

•Fejlkoblinger.

•Placeret anderledes end projekteret.

•Byggeaffald, sten, grus, vækrtøj mm i ledningerne.

Rørcenteranvisning 008: Acceptkriterier giver retningslinier for hvad der normalt accepteres ved nyanlæg og udbedringer/renoveringer.

Det er den standard vi rapporterer efter.

Vi udfører tv-inspektion af nyanlæg ved nybyggeri

med henblik på kvalitetssikring i henhold til udbudsmateriale.

 

Vi rapporterer i henhold til Rørcenteranvisning 008 - Acceptkriterier for nyanlæg.

 

Vi udfører også gerne nødvendig spulingen inden inspektion.

Kontrol af udført kloak kan udføres til slut eller som løbende kontrol i takt med udførelsen.

 

For at give den bedste service, kan vi uden væsentlig merpris opdele tv-inspektionen i mindre etaper, så der kan udføres kontrol i den takt enkelte afsnit færdiggøres.

Herved kan det sikres så tidligt som muligt, at der ikke er fejl under bygning som fordrer ophugning af ellers færdige gulve.

 

Vi optegner evt. ændringer i forhold til projekt til brug for tegningsrevisioner også gerne i autocad-format.

Vi giver gerne fast pris på TV-inspektion til kvalitetssikring på grundlag af projekt.

 

Kvaliteten i vores tv-optagelser og rapportering, har vi lagt op ad DTVK's krav - en frivillig kontrolordning, som vi dog ikke er tilsluttet.

 

Vi er derimod tilsluttet Kloakmestrenes kontrolordning: KTVI, som er tilpasset til kloakker inden for det autoriserede område.

 

 

Inden for dette område er vi certificeret og tilslutte kontrolordning hos Byggeriets kvalitetskontrol.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail: solsiden@os.dk